Medlem:   Varamedlemmer i rekkefølge:
Leder Helge Osbak Tove Helbostad 
Willy Molid  Gunnar Tiurdal 
Liv Nybakk  Britt Mathisen  
Rigmor Antonsen Marit Trones 
Nestleder Lillian Moldjord