Kontrollutvalget er Kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet.

Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet,
effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en
forsvarlig revisjonsordning og at kommunestyrets vedtak følges opp.

Kontrollutvalgets sekretariat er Salten kontrollutvalgsservice v/ sekretariatsleder Lars Hansen: tlf 470 37 452, e-post lars.hansen@salten.no. Adresse: Postboks 54, 8138 Inndyr.

Kontrollutvalget har fem medlemmer, herav fire av bystyrets medlemmer. Leder velges fra opposisjonen.

Her finner du den fullstendige kontrollutvalgshåndboken utarbeidet av Kommunal og Regionaldepartementet.

 

Faste medlemmer:

Leder  Terje Johan Solhaug
Nestleder  Gyda Tollånes
Medlem Audgar Carlsen
Medlem Ågot Eide

 

Varamedlemmer: 

Anita Haugmo Trones
Lasse-Dan Jenssen 
Odd Vebjørn Vold

Varamedlemmer i kontrollutvalget velges i rekkefølge (ikke personlig varamedlem)