Søknader/kontakt med veileder kan sendes inn på din side via www.nav.no

Øvrige henvendelser kan rettes til NAV kontaktsenter på tlf: 55 55 33 33 eller gå inn på nav.no