Innleggelse i sykehjem vil gi mange nye rutiner og mennesker man skal forholde seg til. For den som er vant til å klare seg selv, kan det være krevende å venne seg til å motta hjelp.

Når man blir innlagt i sykehjem, er dette fordi man på grunn av sykdom eller normal aldring ikke er i stand til å fortsette og bo hjemme. For noen vil oppholdet i sykehjem være tidsavgrenset på bakgrunn av skade eller forbigående sykdom, eller fordi omsorgspersoner i hjemmet ikke er tilgjengelige. Denne informasjonen er utarbeidet til pasienter og pårørende.

Ved innleggelsen er det mye som endres og mye nytt man skal forholde seg til. Man skal tilpasse seg nye rutiner og bli kjent med nye ansikter. For personer som er vant med å klare seg selv, kan det være krevende å venne seg til å motta hjelp.

For å gjøre overgangen til livet på sykehjem lettere, er det mange sykehjem som benytter seg av innkomstsamtaler. Hva som blir tatt opp i slike samtaler, varierer fra sykehjem til sykehjem.  Informasjonen er generell, og ikke alt passer for alle. Noen tema ønsker du kanskje å diskutere senere. Praktiske opplysninger om besøkstider, aktivitetstilbud og lignende kan man kanskje gjennomgå i en egen samtale.

Hva er et sykehjem?

Et sykehjem er et sted man får behandling, opptrening, og hjelp til daglige gjøremål i kort eller lang tid på grunn av at sykdom, skade eller normal aldring gjør at man ikke klarer seg hjemme. På sykehjemmet får du dine faste medisiner, og sykehjemslegen kan endre disse ved behov. Det er vanlig med ukentlig tilsyn fra sykehjemslege. Hvor hyppig dette skjer, vurderes individuelt. Dersom det er behov for mer avansert undersøkelse eller behandling, foregår dette normalt sett i form av henvisning til poliklinikk eller innleggelse i sykehus.