Kulturskolen tilbyr instrumentopplæring på gitar, bassgitar, piano, slagverk, fløyte og sang. Vi tilbyr også kortere kurs i dans, lydteknikk og i kunstfagene.
Opplæringen foregår fortrinnsvis på Beiarn barne- og ungdomsskole på Trones, men også i samfunnssalen på Moldjord.

Søknadsskjema kan fås av rektor i kulturskolen på Beiarn barne-og ungdomsskole, eller her

Kulturskolen har rundt 25 elevplasser, og har 5 ansatte i deltidsstillinger.

Anne Rita Nybostad er rektor for kulturskolen. Tlf 990 31 231.
 

Målgruppe:
Elever i grunnskolen og videregående skole.

Kontingent:
Kontingenten i kulturskolen er pr.tiden 840,- for høsthalvåret og 1260,- for vårhalvåret.
Det er søskenmoderasjon (50%)