På denne siden finner du skjema for melding av HMS-avvik

Rutine for melding og oppfølging av HMS avvik

Meld fra om skader, farlige situasjoner, regelbrudd – eller kom med forslag til forbedringer for helse, miljø og sikkerhet i Beiarn kommune.

Hva er avvik?

Def.: "Mangler eller hendelser som kan medføre/har medført skade på menneske, miljø eller materiell".

Eksempel:

  • Skader på mennesker, miljø, bygg eller materiell
  • Farlige situasjoner eller nesten-ulykker
  • Vold og trusler
  • Brudd på rutiner og prosedyrer / lover og forskrifter
  • Du kan også foreslå forbedringer knyttet til helse, miljø og sikkerhet i Beiarn kommune

Forhold som gjelder drift avklares lokalt på arbeidsplassen eller meldes til vaktmestertjenesten på ordinær måte. Eksempler på slike forhold er lyspærer som har gått, behov for mindre reparasjoner, behov for renhold, for varmt/for kaldt, etc. Vedvarende problemer bør imidlertid meldes som HMS-avvik. 

Hvordan melder du HMS-avvik?

I avviksløsningen vår har vi lagt vekt på at det skal være enkelt å melde avvik.
Registrer avvik via www.digipro-helse.no og legg ved eventuell dokumentasjon i form av bilder.

 

trykk her DP.PNG

Brukernavn: avvik@no
Passord: 8110