Du må søke om tillatelse til å sette opp skilt langs kommunal vei av hensyn til trafikksikkerheten.
Det kan være informasjon om næringsvirksomhet, et produkt eller et lokalt arrangement.
Gjenstandene kan være alt fra skilt til transparenter, flagg, ballonger, lys, osv. 
Uansett avstand fra veien må du søke hvis skiltet er rettet mot trafikken eller er synlig for veifarende.
Kommunen gir tillatelse for en avgrenset periode. Skilt på løs fot som plasseres på fortau, i kjørebanen eller på veikanten, er forbudt.
Hvis du setter opp skilt uten tillatelse og kommunen må fjerne det, må du betale det dette koster.  
Kommunen sender varsel om at skiltet må fjernes, men kan la være å gjøre dette hvis det haster med å fjerne skiltet.