IKS er en norsk organisasjonsform for selskaper innen offentlig sektor der flere kommuner og/eller fylkeskommuner er eiere. Selskapsdriften reguleres av lov om interkommunale selskaper.

Interkommunale vannverk, arkivdrift og regionmuseer er typiske funksjonsområder for interkommunale selskaper.

For ytteligere informasjon trykk på bildet.

 

iris_salten.png


salten_brann.png
 


htms-salten.png

 

  salten_kommunerviskjon.png