Hvordan søke?

Hvis det er noen som ikke har mulighet til å søke på stilling elektronisk, finnes det en publikums-pc på biblioteket. 
Du må legge inn fullverdig CV og søknad. Det er ikke tilstrekkelig å vise til tidligere søknader eller vedlagt CV.
Du må skrive en utfyllende søknad i søknadsfeltet i tillegg til CV

Du skal ikke sende attester, vitnemål og annen dokumentasjon sammen med den elektroniske søknaden.
Slik dokumentasjon tar du med til et eventuelt intervju.

Velkommen som søker!

Interne utlysninger

 

Følgende kan bli ansatt i internt utlyste stillinger i Beiarn kommune :

  •  Fast ansatte.
  •  Midlertidig ansatte i et fast forpliktende arbeidsforhold på utlysingstidspunktet jfr. HTA.
  •  Midlertidige ansatte som har hatt et arbeidsforhold i kommunen i løpet av de siste 6 mnd. fra utlysningstidspunktet.
  •  Personer som har lærlingkontrakt i kommunen kan søke på intern stilling 6 mnd. før utløpet av lærlingperioden og 6 mnd. etter endt lærlingperiode.

Følgende arbeidstakergrupper faller utenfor ordningen med intern utlysning:

  • Personer på praksisplass / hospitering, sysselsettingstiltak eller eksterne attføringstiltak.

Rangordning ved fortrinnsberettigede etter ulike bestemmelser

  1. De som er oppsagt grunnet arbeidsgivers forhold
  2. Utvidelse av delstillinger etter arbeidsmiljøloven § 14-3
  3. Utvidelse av delstilling etter tariffavtale

 

 

 

Om unntak fra offentlig søkerliste

Etter søknadsfristens utløp setter kommunen opp offentlig søkerliste.
Kommunen kan vurdere om unntak fra offentlighet kan innvilges etter begrunnet forespørsel.
Ta dette i så fall med i søknaden. Ta gjerne direkte kontakt med kontaktpersonen som er oppgitt i stillingsannonsen.