Ønsker du og din virksomhet å selge fyrverkeri i klasse II og III, må du ha tillatelse av kommunen. 
Tillatelse til å oppbevare fyrverkeri gis for mengder til og med 500 kg.
For større mengder enn dette, må du ha tillatelse av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.