Salten Brann IKS er et interkommunalt brann- og redningsselskap som eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold og Værøy kommune.

Selskapet har mer enn 350 medarbeidere hvorav brorparten er deltidsstillinger. Regionen har over 80 000 innbyggere med stor geografisk utstrekning. Selskapet har også ansvaret

for 110-nødmeldetjenesten for 50 kommuner i Nordland og Sør-Troms tilsvarende en befolkning på 276 000 innbyggere. Selskapets hovedkontor er i Bodø.
salten%2Bbrann%2Blogo.png