RF180

Ragnhild Fjørkenstad

Variert yrkeserfaring. Som fysioterapeut erfaring fra sykehus og rehabiliteringssentre og siden 2004 i privat praksis. Har jobbet med vanntilvenning, svømmeopplæring, bassengtrening, avspenningsgrupper og friluftlivsopphold. Videreutdanning i idrett, idrettsmedisin, HMS og arbeidsplassvurdering, yoga, friluftsliv og uterehabilitering.
Utdannet klatreleder inne og trener og ansvarlig for paraklatringen i Bodø. Turleder for DNT Fjellsport. Er initiativtaker til og ansvarlig for Beiarntrimmen. Mye erfaring fra allsidig friluftsliv gjennom alle sesonger og bruker gjerne naturen som utgangspunkt for rehabiliteringen sammen med pasientene. For noen kan det være å få en fast trening ute alene eller sammen med andre, eller øve avspenning.
For andre kan det være å lære seg å bruke kart og kompass eller øve andre basisferdigheter innenfor friluftsliv, for å kunne bruke ferdsel i naturen trygt på egenhånd og få et mer fysisk aktivt liv.
Ta kontakt om dette er aktuelt for deg!

RB180

Renate Bugge

Fysioterapeut fra Trondheim med 13 års erfaring i yrket. Har jobbet på sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, kommunalt, privat praksis og på treningssenter. Har mange års erfaring med ulike typer gruppetrening med spesielt fokus på avspenningsgrupper. Har videreutdanning innen arbeidshelse og helsefremmende arbeid. Er veldig glad i all type uteaktivitet hele året, løping, fjellturer og turer med ski på beina.
Renate er i Beiarn torsdager og tredje hver fredag.