Regionrådet ble etablert i 1989. Hovedoppgaven er å sette i gang viktige regionale utviklingsoppgaver, samt å forene de ni kommunene i en felles regionalpolitikk. Det er en viktig oppgave å skape gode regionale møteplasser, som grunnlag for styrket tillit og samhandling. Saltenstrategiene er regionrådets felles arbeidsgrunnlag, og rulleres jevnlig.
 
Regionrådet består av ordførere, opposisjonsledere og rådmenn i de ni kommunene, og har et eget sekretariat med tre ansatte. Utviklingsoppgavene organiseres i egne prosjekter. I tillegg er egne administrasjoner knyttet til Salten Friluftsråd, Felles Ansvar i Salten og Salten Kultursamarbeid, underlagt regionrådet. Regionrådets virksomhet er finansiert av de ni kommunene, etter folketall. Utviklingsoppgavene har i tillegg betydelig ekstern finansiering fra fylke og stat.

SRR.png

Trykk på bildet for å gå til regionrådest hjemmeside.