Grafisk profilhåndbok

Beiarn kommunes grafiske profil er presentert i en egen håndbok. Her gis det eksempler på bruk av profilen på ulike flater. En profilhåndbok kan ikke dekke alle framtidige anvendelser. Ved behov for råd om hvordan dette skal praktiseres, ta kontakt.

Kommunevåpen

Beiarns kommunevåpen er en furu i gul, på grønn bunn. Kommunevåpenet er tegnet av Erik Gabrielsen.  Bakgrunnen var i hovedsak de mektige furuskoger som kommunen har vært kjent for gjennom lange tider. Dette er nevnt både av Petter Dass' "Nordlands Trompet" og i Lars Hess Bing's "Beskrivelse over Kongeriket Norge, Øerne Island og Færøerne, samt Grønland". Furuen har altså gjennom tidene vært et karakteristisk kjennetegn ved Beiarn. Det finnes ennå rester etter kjempefuruer som sikkert er over tusen år gamle. Det var på denne bakgrunn vi valgte furuen som et tidløst og karakteristisk symbol for kommunen.

Logo

Kommunevåpenet og navnetrekket utgjør logoen. Kommunevåpenet kan ikke benyttes alene uten at det er gjort avtale med kommunikasjonsenheten.

Beiarn kommunes profilhåndbok - høy oppløsning (PDF)
Beiarn kommunes profilhåndbok - ZIP