Barn og unge i Beiarn i alderen 3-18 år innkalles til tannhelsesjekk ved tannlegekontoret i Misvær ca. hver 18 mnd. Dette dersom barnet har god tannhelse og ikke trenger tettere oppfølging. Annen oppfølging avtales mellom tannhelsetjenesten og barnets foresatte.

Første innkalling skjer ved 3 års alder og foresatte oppfordres til å følge barnet sitt til og med småskoletrinnet. Etter dette kan barnet følge buss som settes opp av Fylkeskommunen tur/retur Beiarn i skoletiden.

Fluor

Helsetilsynet anbefaler bruk av fluor i det kariesforebyggende arbeidet.  Tannbørsting med fluortannkrem morgen og kveld sikrer regelmessig tilførsel av fluor. Bruk av andre fluorpreparater i tillegg bør planlegges i samarbeid med tannhelsepersonell på bakgrunn av individuelle behov.

Fluortabletter fås gratis på Moldjord helsestasjon. Dette og fluorskyllevann fås på tannlegekontoret i Misvær.

 

Misvær tannklinikk

Åpningstider: mandag, onsdag, torsdag og fredag: 07:45-15:15
Tirsdag stengt.


Adresse: 8100 Misvær

Telefon: 75 53 82 44 

E-post: mis-tann@nfk.no