Beiarn kommune viderefører ordningen med tilbud om brøyting av private veier med følgende refusjon fra oppsitterne, inklusiv moms:

 

A) For brøyting inntil 40 meter fra offentlig vei betales kr. 3.383,-

B) For brøyting fra 40 meter inntil 150 meter fra offentlig vei betales kr. 4.060,-

C) For brøyting fra 150 meter fra offentlig vei betales kr. 5.412,-

D) For de som ønsker brøyting av snuplass betales et tillegg på kr. 1.476,-

E) Næringsdrivende kan få ryddet større plasser/parkeringsplasser over 100 m2 for kr. 21,80 pr. m2.


Private veger og parkeringsplasser brøytes maksimalt 2 ganger pr. dag. Der det er spesielt vanskelige forhold, kan dette fravikes.


En forutsetning for at private veier brøytes er at alle oppsitterne langs veien deltar i ordningen.

Ordningen omfatter ikke fritidsboliger og gjelder kun fastboende i kommunen.