De som har tilgjengelige boliger kan ta kontakt med Beiarn kommune ved å fylle inn skjema,
slik at Beiarn kommune får en oversikt over mulige bosteder for flyktninger.

Har du spørsmål kan du kontakte kommunens Servicetorg på tlf. 901 24986
i åpningstiden 08.00 til 15.30, eller besvare spørsmålene over ved å sende en e-post til post@beiarn.kommune.no