Kulturstipend tildeles aktive eller ledere som har sitt virke innen kommunen, og som gjennom sitt virke har gjort seg bemerket på det kulturelle område. Stipendet skal kun tildeles enkeltpersoner. Enkeltpersoner kan søke om kulturstipend, eller lag og foreninger kan foreslå kandidater.
Neste gang stipende deles ut blir i 2023.

Tidligere stipendvinnere:
2020: Anders Forstun og Ronja Kristensen
2018 – Margareth Troli
2015 - Andreas Brodersen Strand
2012 - Martin Vilhelmsen og Olav Johan Hemminghytt
2007 - Inger-Katrin Kolvik Larsen og Andre Johnsen Navjord
2006 - Magnus Stensland
2005 - The Young Ones og Knut Rønnåbakk
2004 - Dan Remy Karlsen
2003 - Thore Steen og Nedre Beiarn Idrettslag v/trenerne
2002 - Gry Helen Sivertsen
2001 - Sunniva Lotte Wormsen
2000 - Tom Uglefjell
1999 - Arnt Erik Aune og Arild Tollånes
1998 - Espen Leirvik og Per Pedersen
1997 - Tina Haugmo Trones og Ørjan Kristensen