70 personer samlet seg på gårdagens folkemøte for å få informasjon om prosjekt ny skole, flerbrukshall mm. Målet med møtet var å informere om arbeidet, vise fra hvordan anlegget tar seg ut sett utenfra samt vise hvordan rommene innvendig blir og hvordan huset kan brukes.  Prosjektgruppa takker alle frammøtte og er glad for interessen og det positive engasjementet for prosjektet. Vi kjenner til at flere var forhindret fra å delta pga andre ting.

Prosjektgruppa håper at de fine illustrasjonsbildene fra anlegget vil inspirere til engasjement og samtaler rundt kjøkkenbordet hjemme, på jobben, på butikken – blant folk generelt.