Valglovens § 8-3, sjette ledd pålegger valgstyret å sette frist for å søke om å få stemme til ambulerende stemmemottaker.
De som ønsker å få stemme til ambulerende stemmemottaker henvender seg pr.telefon til Servicetorget. Dette vil bli kunngjort ved oppslag. 
Frist for fastsetting av krav om å få stemme til ambulerende stemmemottaker settes til tirsdag 5. september k12.00


Det vil bli mulig å forhåndsstemme ved Sykehjemmet i siste uke før valgdagen, slik som tidligere år.