En milepæl er nådd! Valg av entreprenør er gjort og offisielt ble det holdt kontraktsmøte onsdag 21.april. Tirsdag 27.april møter prosjektgruppa den eksterne konsulentens prosjekteringsgruppe som kommer til Beiarn. Vinneren av anbudskonkurransen ble HR Prosjekt. Nå forventes det høy planleggingsaktivitet framover. En av de første oppgavene blir å gjøre grunnundersøkelser av tomta på Harrmoen i forhold til sikkerhet for flom, ras mm.

Sju anbydere var med i konkurransen. Den åttende ble underkjent pga ufullstendig anbud. En grundig evaluering av de innsendte tilbudene fra store, solide aktører også med god erfaring på tilsvarende prosjekt er gjort etter anbudsfristen i februar. Det er gjennomført forhandlingsmøter, etter reglene som gjelder, og prosessen har vært krevende og ikke uproblematisk. Det måtte mange runder med møter og forhandlinger til før det kunne avrundes og anbudsvinner nå kan offentliggjøres. Det er også grunnen til forsinkelsen i forhold til planen som var å inngått avtale med eksterne konsulent før påske.

Vi gleder oss til å treffe folkene i HR Prosjekt og til å begynne denne fasen av arbeidet der innspill skal vurderes og utarbeides til bla rom- og funksjonsprogram. I denne fasen vil det organiseres brukermøter med interessenter og målgrupper for prosjektet. 

Fristen for første runde med innspill på hvilke funksjoner det er behov for å planlegge for i flerbrukshallen gikk ut 28. mars. Her ble lag og foreninger samt næringsliv invitert til å komme med innspill. Det kom inn åtte innspill som alle er med videre i vurderingen og utviklingen av prosjektet. Engasjement vil bety mye for utviklingen av prosjektet.

HRP starter prosjektering av 5 nye skoler