I begynnelsen av november vil vi kunne presentere gode bilder av prosjektet som viser hvordan den nye skolen vil ta seg ut i området sett fra ulike vinkler. Det vil også komme samme typer illustrasjoner fra noen av rommene, der man får et inntrykk av hvordan det vil bli på innsiden av bygget. Dette materialet tenker vi å presentere på et åpent folkemøte der alle interesserte er velkommen. Mer informasjon om dette og tidspunkt kommer.

I mellomtiden presenterer vi plantegningene til prosjektet 1. og 2. plan. Se under.

For øvrig pågår arbeidet med analysering av prøvene tatt fra grunnboringene på og rundt tomta på Storjord. Geoteknisk behandling av materialet viser seg å være mer tidkrevende enn hva vi kunne forutse. Grundige geotekniske rapporter skal utarbeides og gjennomgås av et annet og uhildet geoteknisk foretak før kommunen som tiltakshaver får hånd om disse rapportene. Vi har erfart at dette markedet er svært presset for tiden. Vi er forespeilet at vi skal få endelig resultat fra grunnundersøkelsen i desember 2022.  

Her får dere en oversikt over hvordan planløsningen blir:
1. Plan
2. Plan
Utomhusplan